Časopis

30.3.2015

Lipkoviny 2014/15 #3

Podľa kalendára sa začína jar bez ohľadu na podnebné podmienky a vegetáciu dňom jarnej rovnodennos-ti. Naši predkovia nepovažovali zmenu ročných období za zákonitosti prírody, ale za dôsledok pôsobenia nad-prirodzených síl, preto si dnes môžeme priblížiť mnoho pekných a veselých obyčajov a k niektorým už tak-mer zabudnutým sa opäť vrátiť.

28.11.2014

Lipkoviny 2014/15 #1

Už niekoľko rokov sa na našej škole venujeme separovaniu odpadov a následnému zberu druhotných surovín. Aj v tomto školskom roku na našej škole za pomoci koordinátorov organizujeme zber: - papiera, hliníkových viečok, tetrapakov, starých malých elektrospotrebičov, vybitých bateriek, plastových vrchnáčikov...

1.6.2013

Lipkoviny 2012/13 #4

Lipkoviny 2012/13 #4

1.4.2013

Lipkoviny 2012/13 #3

Lipkoviny 2012/13 #3

1.3.2013

Lipkoviny 2012/13 #1,2

Lipkoviny 2012/13 #1,2

 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104