Ponuka krúžkov 2022/2023

Dátum: 24.9.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Názov krúžku Učiteľ Ročník/Trieda
Tanečný krúžok PaedDr. Júlia Domiková 1.-4.ročník
Tvorivo-umelecký (divadlo, tanec) Mgr. Viera Starostová 1.-4.ročník
Gymnastika Mgr. Andrea Gromovská 1.-3.ročník
Z každého rožku trošku (tvorivo, pohybovo) Mgr. Eva Kukoľová 1.-2.ročník
Hravo-zdravo Mgr. Bianka Tirpáková 1.-2.ročník
Poďme sa hrať s angličtinou Mgr. Silvia Kožušková 2.-4.ročník
Šikovníček (tvorivo-umelecký) Mgr. Marta Šikolová 2.-3.ročník
Pohybové hry (športový) Mgr. Ján Prokopič 1.-2.ročník
Pohybové hry (športový) Mgr. Monika Muchová 3.-4.ročník
Testovanie 5 Mgr. Andrea Gromovská 4.A
Testovanie 5 PaedDr. Svetlana Rusnáková 4.B
Čitateľská gramotnosť Mgr. Lenka Jakubeková 3.-4.ročník
Testovanie 9 MAT Mgr. Oľga Bendová 9.B
Testovanie 9 MAT RNDr. Martina Čaplová 9.A
Testovanie 9 SJL Mgr. Erika Petáková 9.A/9.B
Šikovné ruky (tvorivé dielne) Mgr. Alica Jendričáková 5.-9.ročník
Pracujeme s internetom (počítačový) RNDr. Kamila Spustová 2.-6.ročník
Športové hry  Mgr. Katarína Blaščáková 5.-9.ročník
Hravá angličtina Mgr. Ingrid Macková 6.-7.ročník
Redakčná rada (tvorba školského časopisu) PaedDr. Alena Greňová 5.-9.ročník
Zábavné hlavolamy PaedDr. Alena Greňová 5.-9.ročník

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104