Rada školy

Dátum: 26.4.2023

Predsedníčka (zástupca pedagogických zamestnancov školy):
PaedDr. Júlia Domiková

Podpredseda (zástupca rodičov):
Rudolf Pavlík

Zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ:
Božena Leskovjanská

Zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ:
Tatiana Ovčiariková

Zástupcovia rodičov:
Zuzana Bryndzová
Mgr. Andrea Novotná
Ing. Radoslav Čurilla

Zástupcovia zriaďovateľa:
Ing. Ľubomír Pastiran
MUDr. Alena Pekarčíková
JUDr. Ing. Igor Geletka
Valter Retter

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104