História našej školy

Dátum: 9.10.2020

História základnej školy sa píše od roku 1920, kedy mala pomenovanie Meštianska škola chlapčenská, pričom v behu dejín mala niekoľko medzníkov:

1. september 1948 - Meštianska škola chlapčenská sa stáva Strednou meštianskou školou chlapčenskou;
1. september 1951 - Deväťročná národná a stredná škola;
1. september 1953 - Druhá osemročná škola;
1. september 1960 - 2. Základná deväťročná škola;
3. september 1973 - 2. Základná deväťročná škola, Lipová ulica č. 13.

Súčasná história základnej školy sa začína odvíjať od školského roku 1973/74, kedy sa ZDŠ presťahovala do novopostavenej budovy na sídlisko Generála Svobodu v Spišskej Novej Vsi, Lipovú ulicu č. 13, ako 19 triedna základná škola s typickými prívlastkami pre našu školu „ Druhá ZŠ “ a „Športová škola – atletická “ .
Od 1. 4. 2002 ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi získala právnu subjektivitu v zmysle zriaďovacej listiny číslo 01715-004 pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.
Od 1. 7. 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na Mesto Spišská Nová Ves.

Súčasťou ZŠ je aj školský klub detí a školské stravovacie zariadenie pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov. 
Súčasťou ZŠ od r. 2011 do r. 2013 bolo Školské stredisko záujmovej činnosti. Od 1.1. 2013 súčasťou ZŠ bolo aj Centrum voľného času pri ZŠ do 1.9. 2016.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104