Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Autor: ZŠ Lipová 13

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves za školský rok 2021/2022

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves za školský rok 2022/2023

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104