Kontakt

Základná škola:
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 355 439 14
DIČ: 202 164 2997

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

Školská jedáleň:
Telefón: 0911 424 847
Email:  v.magyarova@zslipovasnv.sk

Občianske združenie pri "Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves"
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 53 508 751
DIČ: 212 182 7829
IBAN: SK96 0900 0000 0051 9173 2767

 

 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104