Lipáčikovský čitateľský maratón

Autor: ZŠ Lipová 13

Knižnica je čarovné miesto. Miesto, v ktorom môžeme zažívať vždy nové a nové dobrodružstvá, spoznať množstvo hrdinov, cestovať na rôzne miesta, a možno aj  v čase, byť špiónom či kúzelníkom, ale sa  môžeme aj niečo nové naučiť. To všetko ponúka aj naša školská knižnica s množstvom zaujímavých kníh.

Zvýšenie povedomia u žiakov o dôležitosti čítania, ale aj možnostiach, ktoré naša knižnica ponúka, sme docielili zrealizovaním podujatia Lipáčikovský čitateľský maratón. V dňoch od 23. 10. – 27. 10. 2023 bola knižnica nepretržite obsadená a žiaci jednotlivých tried čítali úryvky alebo kapitoly kníh. Svoju účasť na akcii potvrdili podpisom na plagát, ktorý visí pred knižnicou.

Veríme, že naša školská knižnica, aj vďaka tomuto podujatiu, bude mať stále viac a viac svojich návštevníkov.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104