Úspechy a ocenenia 2018/2019

Dátum: 30.6.2019

žiaci 5. a 6. ročníka Spišské športové hry - vybíjaná dievčat Regionálne kolo 1.miesto
žiaci 5. a 6. ročníka Spišské športové hry - vybíjaná chlapcov Regionálne kolo 3.miesto
Jaroslav Smižanský Spišské športové hry - skok do výšky Regionálne kolo 1. miesto
Šimon Lörinc Spišské športové hry - plávanie Regionálne kolo 1. miesto
Šimon Lörinc Spišské športové hry - plávanie Regionálne kolo 2. miesto
žiaci 3. - 4. ročníka MŠO - Vybíjana chlapcov Regionálne kolo 5. miesto
Ivan Štencel i - Bobor (KADET) Celoštátne kolo 1. miesto
Zuzana Rychnavská i - Bobor (KADET) Celoštátne kolo 2. miesto
Emma Dulovičová,
Timea Hoangová
i - Bobor (KADET) Celoštátne kolo 3. miesto
Bianca Čaplová,
Marek Holotňák
i - Bobor (BENJAMÍN) Celoštátne kolo 1. miesto
Nikola Nagyová i - Bobor (BENJAMÍN) Celoštátne kolo 2. miesto
Oliver Eliáš i - Bobor (BOBRÍK) Celoštátne kolo 1. miesto
Mathias Rafael Petruška i - Bobor (BOBRÍK) Celoštátne kolo 2. miesto
Alex Moško i - Bobor (BOBRÍK) Celoštátne kolo 3. miesto
Emma Dulovičová Atletika - skok do diaľky Krajské kolo 2.miesto
Emma Dulovičová Atletika - beh na 60 m Krajské kolo 3.miesto
Šimon Lörinc Atletika - beh na 1000 m Krajské kolo 2.miesto
Tímea Hoangová Olympiáda z biológie kategória E Krajské kolo 2. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Krajské kolo 3. miesto
Emma Dulovičová Okresné majstrovstvá v atletike ZŠ - beh na 60m Okresné kolo 1. miesto
Emma Dulovičová Okresné majstrovstvá v atletike ZŠ  - skok do diaľky Okresné kolo 1. miesto
Šimon Lörinc Okresné majstrovstvá v atletike ZŠ - beh na 1000 m Okresné kolo 1. miesto
Jaroslav Smižanský Okresné majstrovstvá v atletike ZŠ - skok do výšky Okresné kolo 2. miesto
Emma Dulovičová,
Anetta Retterová.
Bianca Čaplová,
Viktória Gadušová
Okresné majstrovstvá v atletike ZŠ - štafeta dievčat Okresné kolo 2. miesto
Tímea Hoangová Olympiáda z biológie Kategória E Okresné kolo 1. miesto
Viktória Gadušová Olympiáda z biológie Kategória E Okresné kolo 5.miesto
žiačky 1. - 2. ročníka Gymnastický štvorboj Okresné kolo 8. miesto
Lukáš Tomaščík Pytagoriáda (4. ročník) Okresné kolo 9. miesto
Marek Holotňák Pytagoriáda (7. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Bianca Čaplová Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Okresné kolo 1. miesto
Jakub Vlk Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Okresné kolo 8. miesto
Daniel Kukura Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Okresné kolo 3. miesto
Oliver Eliáš Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Okresné kolo 4. miesto
Timea Župová Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Šimon Lörinc Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Emma Dulovičová Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Timea Hoangová Olympiáda z fyziky Okresné kolo 1. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z dejepisu Okresné kolo 1. miesto
Oliver Eliáš Pytagoriáda (5. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Olívia Medvecová Pytagoriáda (5. ročník) Okresné kolo úspešný riešiteľ
Bianca Čaplová Pytagoriáda (6. ročník) Okresné kolo 1. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z matematiky Okresné kolo 1. miesto
Tímea Hoangová IQ olympiáda Školské kolo 1. miesto
Marek Holotňák IQ olympiáda Školské kolo 2. miesto
Ben Šmotek IQ olympiáda Školské kolo 3. miesto
Ema Drencsenyi 4.B Hviezdoslavov Kubín (Poézia) Školské kolo 1. miesto
Rebeka Freundová 4.A,
Lenka Petáková 4.B
Hviezdoslavov Kubín (Poézia) Školské kolo 2. miesto
Lukáš Tomaščík 4.B Hviezdoslavov Kubín (Poézia) Školské kolo 3. miesto
Patrik Nagy 4.B Hviezdoslavov Kubín (próza) Školské kolo 1. miesto
Paulína Šoltésová 4.B Hviezdoslavov Kubín (próza) Školské kolo 2. miesto
Čaplová Bianca Pytagoriáda (6. ročník) Školské kolo 1. miesto
Peter Fiedler Pytagoriáda (6. ročník) Školské kolo 2. miesto
Petruška Mathias Rafael Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo 1. miesto
Tomaščík Lukáš Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo 2. miesto
Hoang Jakub Pytagoriáda (4. ročník) Školské kolo 3. miesto
Karacsonyová Lucia Pytagoriáda (3. ročník) Školské kolo 1. miesto
Jakub Vlk Pytagoriáda (7. ročník) Školské kolo 1. miesto
Simon Stanko Pytagoriáda (7. ročník) Školské kolo 2. miesto
Marek Holotňák Pytagoriáda (7. ročník) Školské kolo 3. miesto
Eliáš Oliver Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 1. miesto
Medvecová Olívia Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 2. miesto
Moško Alex Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 3. miesto
Vlk Lukáš Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 4. miesto
Ďurovec Adam Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 5. miesto
Retterová Aneta Pytagoriáda (5. ročník) Školské kolo 6. miesto
Laura Jančurová 3.A Slávik Slovenska (kategória A) Školské kolo 1. miesto
Mária Novotná 2.A Slávik Slovenska (kategória A) Školské kolo 2. miesto
Zuzana Valenčíková 1.B Slávik Slovenska (kategória A) Školské kolo 3. miesto
Olívia Medvecová 5.A Slávik Slovenska (kategória B) Školské kolo 1. miesto
Laura Litecká 4.A Slávik Slovenska (kategória B) Školské kolo 2. miesto
Lenka Petáková 4.B Slávik Slovenska (kategória B) Školské kolo 3. miesto
Olívia Ela Šmotková 8.A Slávik Slovenska (kategória C) Školské kolo 2. miesto
Alexandra Hadbavná 7.B Slávik Slovenska (kategória C) Školské kolo 3. miesto
Daniel Kukura Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 1. miesto
Alex Moško Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 2. miesto
Oliver Eliáš Olympiáda z geografie (kategória 5. ročník) Školské kolo 3. miesto
Bianca Čaplová Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 1. miesto
Dalibor Choma Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 2. miesto
Jakub Vlk Olympiáda z geografie (kategória 6. - 7. ročník) Školské kolo 3. miesto
Šimon Lörinc Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 1. miesto
Emma Dulovičová Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 2. miesto
Timea Župová Olympiáda z geografie (kategória 8. - 9. ročník) Školské kolo 3. miesto
Simon Stanko Olympiáda z anglického jazyka (1A) Školské kolo 1. miesto
Filip Tokarčík Olympiáda z anglického jazyka (1A) Školské kolo 2. miesto
Alexandra Hadbavná Olympiáda z anglického jazyka (1A) Školské kolo 3. miesto
Vladimír Vlk Olympiáda z anglického jazyka (1B) Školské kolo 1. miesto
Samuel Daniel Olympiáda z anglického jazyka (1B) Školské kolo 2. miesto
Samuel Kubík Olympiáda z anglického jazyka (1B) Školské kolo 3. miesto
žiaci 2. ročníka Mestská športová olympiáda - Florbal Domáce kolo 2. miesto

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104