Oznam vedúcej ŠJ pre školský rok 2023/2024

Dátum: 17.8.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

S účinnosťou od 1.9.2023 je možné požiadať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Zápisný lístok na stravu pre školský rok 2023/2024, ktorého je súčasťou  aj spomínaná dotácia, je na stránke školy.

V prípade záujmu  o poskytnutie dotácie na stravu zo strany rodiča dieťaťa je potrebné vypísať zápisný lístok a doručiť vedúcej školskej jedálne  od  18. augusta 2023  do 31. augusta 2023.

Viera Magyarová
vedúca ŠJ

Kontakt:
telefonicky 0911 424 847
e-mail: v.magyarova@zslipovasnv.sk

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104