Slávnostný zápis predškolákov!

Dátum: 26.4.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Dňa 25.4.2022 sme slávnostne privítali budúcich prvákov a ich rodičov na pôde našej školy. Hneď v úvode sa deti podľa priradených farieb balónov zoradili do 8 skupín a s pani učiteľkou a vychovávateľkou aj so svojimi rodičmi sa následne premiestnili do pripravených tried. Keďže sa na predškolákov pani učiteľky a vychovávateľky nesmierne tešili, pripravili si pre nich zaujímavé, tvorivé aktivity, úlohy a hry. V úvode deti vypracovali testy školskej zrelosti a po náročnej úlohe si zaslúžili odmenu v podobe rôznorodých aktivít. V každej skupine ich čakalo niečo iné. V modrej skupine sa dostali na pirátsku loď, modelovali loďky a hľadali poklad. Deti v oranžovej skupine sa dostali do rozprávky Medovnikový domček, kde museli plniť úlohy, ktoré im Janíčko a Marienka pripravili. Dokonca si vyskúšali jazdu na metle a nádherne si vyzdobili medovníky. V žltej skupine si deti overili vedomosti z rôznych rozprávok. Dievčatám sa páčili princezné, a tak si vyrobili papierové košíčky. Chlapci sa zas zamerali na výrobu rybky, ktorá im splní želanie. V ďalšej skupine predškoláci stavali stavby z lega podľa kódovania. Lego využili aj na konštrukciu digitálnych čísel, zoraďovali číselný rad a farby. Predškoláci v bielej skupine si zacvičili s čarovnou kockou. Vedomosti o číslach a písmenách si overili priraďovaním k obrázkom. Svoju šikovnosť predviedli pri spájaní "céčok" do retiazky podľa predlohy. Nechýbali ani jarné výtvarné aktivity, kde si vlastnoručne vyrobili tulipán a za usilovnosť a snahu dokonca získali medailu. Posledná skupinka sa venovala hudobno-pohybovým činnostiam. Deti si vyrobili rytmický hudobný nástroj a dokonca zrytmizovali jednoduchú riekanku. Na záver si zaspievali, zatancovali a zažili veľa zábavy.
Veríme, že dnešný deň naplnil očakávania malých predškolákov, že sa v septembri medzi nás budú tešiť a zážitky zo slávnostného zápisu si uchovajú ako milú spomienku.

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104