Finančná gramotnosť - prednáška

Autor: ZŠ Lipová 13

Finančná gramotnosť je schopnosť rozumieť financiám, dokázať s nimi rozumne a zodpovedne narábať. S týmto cieľom sa v piatok 22. apríla 2022 uskutočnila na našej škole odborná prednáška pre žiakov 7. a 8. ročníka  na tému „Úver a dlh, ochrana spotrebiteľa“. Vďaka pánom Jurajovi Živickému a Romanovi Mušutovi zo spoločnosti PROSIGHT Slovensko mali žiaci možnosť hlbšie nahliadnuť do problematiky úverov a dlhov. Na príkladoch z praxe priblížili žiakom pojmy účelový a bezúčelový úver, refinancovanie a konsolidácia úverov. V druhej časti prednášky sa žiaci oboznámili s právnou formou ochrany spotrebiteľa, spotrebiteľskou zmluvou, záručnou dobou a reklamáciou tovaru.   

Ďakujeme za inšpiratívnu a praktickú prednášku!

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104