Predškoláci na návšteve na Lipke

Dátum: 27.3.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

     

Dňa 24.3. 2022 si predškoláci z MŠ Lipová prišli vyskúšať vyučovaciu hodinu telesnej výchovy a netradičnú hodinu angličtiny na našej Lipke.

     Počas hodiny telesnej výchovy aktívne cvičili s veľkým množstvom športových pomôcok, ktorými naša škola disponuje. Vyskúšali si malý basketbalový tréning a streľbu na basketbalové koše , ktoré sú nastaviteľné aj pre mladších žiakov. Za krásne športové výkony boli odmenení malou sladkosťou, ktorú si našli v balíčku. Pred odchodom navštívili ešte svojich kamarátov zo škôlky v prváckej triede, kde im odovzdali darčeky, ktoré  v škôlke zhotovili. 
     Na hodine angličtiny predškoláci zasadli do školských lavíc a zažili hodinu v skutočnej triede. Zábavnou formou si zopakovali základy slovnej zásoby. Hodina bola obohatená o rôzne hry a skončila čarovaním.

O tom, že to bola „škola hrou“ Vás presvedčia úsmevy a iskričky v očiach detí na fotografiách z týchto hodín.

Ďakujeme predškolákom za to, že sme s nimi strávili krásne predpoludnie . Veríme, že sa  u nás v našej Lipke dobre cítili.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.      

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104