Škôlkari na návšteve

Dátum: 25.2.2024 Autor: ZŠ Lipová 13

V uplynulých týždňoch našu školu navštívili predškoláci z MŠ Tomašika a MŠ E.M.Šoltésovej. Druháci im na chvíľu požičali svoje lavice, aby si mohli budúci školáci vyskúšať aké to je sedieť v školskej lavici na Lipke. Hodinové vyučovanie na tému “Finančná gramotnosť” predškolákom pripravila pani učiteľka Mgr. Krajňáková. Zábavnými aktivitami sa dozvedeli niečo nové o svete peňazí, spolu si aj zatancovali a vyskúšali písať na tabuľu. Na záver hodín ich navštívili aj naši prváci, ktorí im pripravili darčeky a milým slovom pozvali, aby sa stali našimi Lipáčikmi.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104