Deň bezpečného internetu

Dátum: 10.2.2024 Autor: ZŠ Lipová 13

Deň bezpečného internetu, ktorý tento rok pripadol na deň 6.2.2024, sa medzinárodne zameriava na bezpečnosť digitálneho prostredia, pričom sa v súčasnosti oslavuje v približne 180 krajinách a územiach po celom svete. Pozýva nás k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, a najmä pre deti a mladých ľudí. Vzhľadom k tomu sme k nám do školy pozvali JUDr. Katarínu Frimerovú z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov, odbor prevencie kriminality ministerstva vnútra SR, ktorá žiakov 9. a 7. ročníkov oboznámila s pojmami šikanovanie a kyberšikanovanie, znakmi, prejavmi, následkami a možnosťami riešenia a kompetentnými osobami, na ktoré sa môžu žiaci obrátiť. Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Rozprávanie ilustrovali aj príklady z praxe, s ktorými sa v rámci pôsobenia v Informačnej kancelárii pre obete trestných činov v Košiciach stretla. V rámci primárne prevencie sa na našej škole snažíme neprijateľnému správaniu predchádzať ako ho potom s ťažkosťami minimalizovať alebo odstraňovať.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104