Poplatky

ZRPŠ 1. dieťa - 16,00 €/rok
2. a ďalšie dieťa - 10,00 €/rok
žiaci v hmotnej núdzi - 5,00 €/rok
Školský klub detí dieťa - 8,00 €/mesiac
Hygienický program každé dieťa - 3,00 €/rok

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104