Aktuality

9.6.2021

MDD na našej škole

Deň detí na našej škole

5.6.2021

Lipkoviny 2020/2021

Ak keď sa ešte neskončilo obdobie koro-nakrízy, prinášame vám naše Lipkoviny.
Hoci vydanie tohto čísla bolo plánované na december, komplikácie s tvorbou sa prejavili aj v časovom horizonte vydania toho čísla. Aj tak sme radi, že sa nám - celej redakčnej rade - nakoniec podarilo jednotlivé príspevky zoradiť a pripraviť ich na čítanie v tomto vydaní Lipkovín.

27.5.2021

Aj parky majú svoj sviatok

Príjemne strávené hodiny v parku

27.5.2021

Celoštátne kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

„Všetky naše sny sa stanú skutočnosťou, ak sa odvážime za nimi ísť!“

19.5.2021

MS Teams príbeh

Keď starší žiaci učia prváčikov

19.5.2021

Projektové dni v našej škole

Naše deti prežili v mesiaci apríl projektové dni. Každý ročník sa venoval svojej téme, ktorú sa učitelia deťom snažili priblížiť prakticky, tak aby využili všetky ľudské zmysly.

13.5.2021

Slávnostné otvorenie oddychovej zóny

Deti robia to, čo cítia.
Hovoria, čo si skutočne myslia.
Žijú pre prítomný okamih, neplánujú a užívajú si to, čo práve prežívajú.

Malé gesto so silným posolstvom.....

V rámci multikultúrnej výchovy sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej akcie

30.4.2021

Organizácia vyučovania od 3. mája 2021

Pre žiakov 1. a 2. stupňa

30.4.2021

Deň Zeme

Ako sme upratovali naše mesto

Farebný týždeň v ŠKD

Jednotlivé farebné dni sa vopred pripravovali, dokonca zapojili aj členov rodiny

 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104