Učitelia

Učiteľský zbor našej školy

PaedDr. Ivan Kurilla i.kurilla@zslipovasnv.sk Riaditeľ
Mgr. Anna Jahodová a.jahodova@zslipovasnv.sk Zástupkyňa
Mgr. Jana Strache j.strache@zslipovasnv.sk Učiteľka
Mgr. Andrea Brósková a.broskova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 7.B
Mgr. Mária Dirgová m.dirgova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 1.A
PaedDr. Júlia Domiková j.domikova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 1.B
Mgr. Andrea Gromovská a.gromovska@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 2.A
Elena Hriblanová e.hriblanova@zslipovasnv.sk Vychovávateľka
Bc. Iveta Jantošovitšová i.jantosovitsova@zslipovasnv.sk Vychovávateľka
Mgr. Martina Kocúrová m.kocurova@zslipovasnv.sk Učiteľka
Mgr. Valéria Krišandová v.krisandova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 9.A
Mgr. Eva Kukoľová e.kukolova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 3.A
Mgr. Silvia Kyseľová s.kyselova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 8.A
Božena Leskovjanská b.leskovjanska@zslipovasnv.sk Vychovávateľka
Mgr. Ingrid Macková i.mackova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 5.A
Mgr. Lenka Mihaliková l.mihalikova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 8.B
Mgr. Katarína Majchrovičová k.majchrovicova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 6.B
Mgr. Jana Péchyová j.pechyova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 2.C
Mgr. Erika Petáková e.petakova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 5.B
Ing. Eva Peťkovská e.petkovska@zslipovasnv.sk Učiteľka
Mgr. Viera Starostová v.starostova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 1.C
PaedDr. Svetlana Rusnáková s.rusnakova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 2.B
PaedDr. Alena Greňová a.grenova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 7.A
Mgr. Mariana Sisková m.siskova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 3.B
RNDr. Kamila Spustová k.spustova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 9.B
Mgr. Marta Šikolová m.sikolova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 4.A
Mgr. Bianka Tirpáková b.tripakova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 4.B
Mgr. Katarína Hrušovská k.hrusovska@zslipovasnv.sk Učiteľka
Mgr. Zuzana Klingová z.klingova@zslipovasnv.sk Učiteľka
Mgr. Miluše Bendíková m.bendikova@zslipovasnv.sk Učiteľka
Zuzana Kleinová z.kleinova@zslipovasnv.sk Učiteľka
Zuzana Bečáriková z.becarikova@zslipovasnv.sk Vychovávateľka
RNDr. Martina Čaplová m.caplova@zslipovasnv.sk Triedna učiteľka: 6.A

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104