Montessori okienko

Dátum: 7.10.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

„Nauč ma, aby som to urobil sám....“

Príprava prostredia, individuálny prístup k vzdelávaniu, všetko v triede Márie Montessori, vedie k tomu, aby bolo dieťa, čo najviac samostatné. Dáva mu možnosť postupovať v učení vlastným tempom a vyberať si, akým aktivitám sa bude venovať. Učiteľ je ten, kto hľadá spôsoby, aby si dieťa osvojilo učivo v pokoji a v čo najväčšej miere, aby bolo otvorené pre nové poznatky, aby sa chcelo vzdelávať nie kvôli známkam, ale kvôli sebe.

Obsah vzdelávania je charakterizovaný vysokým stupňom integrácie učiva, čo vedie k učeniu v súvislostiach, ktoré sú pre dieťa zaujímavé, dobre pochopiteľné a zapamätateľné.

Formy a metódy práce v triede vedenej podľa pedagogiky Márie Montessori

  • 80 percent času z vyučovania tvorí samostatná práca detí podľa výberu, deti si vyberajú činnosť, miesto činnosti, formu činnosti a čas, ktorý jej venujú.
  • 20 percent  času  tvorí práca riadená učiteľom. Dôraz je na prácu v škole. Deti pracujú s pomôckami, vytvárajú si vlastné pomôcky, realizujú projekty, aktívne pritom používajú knihy, živo diskutujú, dávajú otázky, pomáhajú spolužiakom. Starajú sa o prostredie triedy. Učivo je deťom sprostredkované zážitkovo, pričom zmysluplná činnosť súvisiaca s pohybom je zdrojom ich veľkého uspokojenia, nabíja ich energiou, urýchľuje ich vnútorný rast, pomáha im  nastoľovať psychickú rovnováhu. Práca s rukami umožňuje dieťaťu sústrediť sa na činnosť, učí sa prakticky.

V našej triede sme si ako prvé zaviedli služby - každé dieťa má svoju. Deti sú v službách zodpovedné, majú pocit dôležitosti a spokojnosti za splnenie úlohy, v službách sa striedajú. Na krátkom výlete sme si vyskúšali, či sa vieme o seba postarať, prepojenie sveta dospelých so svetom dieťaťa učí Mária Montessori deti už od malička. Vybrali sme sa tiež na výpravu. Dnes už vieme, že zakresliť plán cesty nie je také jednoduché, veď sme si to vyskúšali. V triede sme si vytvorili miesta na tvorivú činnosť, kútik na získavanie nových poznatkov pomocou kníh, kútik na rozvoj hudobných zručností. S abecedou sa deti oboznámili cez históriu písma. Skúsili sme si vybrať činnosť počas dňa a deti boli spokojné. Vlastným tempom si osvojovali učivo. Ako učiteľ som mala priestor a čas pomôcť deťom, ktoré potrebovali s učivom pomôcť a zároveň pripravenými pomôckami a aktivitami nebrzdiť tých, ktorým to ide rýchlejšie. Zážitkovosť, činnosť spojená s pohybom, možnosť výberu ponúknutej činnosti, možnosť osvojiť si učivo vlastným tempom za pomoci rôznych pomôcok, prepojenie témy dňa s jednotlivými školskými predmetmi a pohľadom na minulosť, dáva žiakom možnosť širokého rozvoja a osobného rastu.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104