Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Dátum: 15.9.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá. To bola téma 15. jubilejnej medzinárodnej konferencie škôl. Zorganizovala ju Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

V rámci podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 16. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Projekt pripravila koordinátorka pre rozvoj čitateľskej gramotnosti Mgr. Eva Kukoľová a úspešne zrealizovala v spolupráci s vyučujúcimi 1. – 4. ročníka. Ich úsilie bolo ocenené sumou 200 eur na nákup kníh do školskej knižnice. Cenu víťazom osobne odovzdala štátna tajomníčka MŠ SR Svetlana Síthová na menovanej medzinárodnej konferencii v Bratislave.

Podujatie sa konalo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2020, národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu kreatívneho čítania, poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí zameranom na čítanie kníh počas pandémie COVID-19, úloha učiteľa ako aktívneho podporovateľa čítania, vplyv rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne.

Rovnako odzneli inšpirujúce príspevky o zábavných formách práce s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách a školských knižniciach. Prezentácie boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104