Projektové dni v našej škole

Dátum: 19.5.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

„Človek si zapamätá približne
- 10% z toho čo číta
- 50% z toho, čo vidí a počuje súčasne
- 20% z toho, čo počuje
- 30% z toho, čo vidí
-  70% z toho, čo vidí, počuje a vykonáva aktívne
- 90% z toho, k čomu dospel sám, na základne vlastnej skúsenosti.“

V duchu tohto výskumu naše deti prežili v mesiaci apríl projektové dni. Každý ročník sa venoval svojej téme, ktorú sa učitelia deťom snažili priblížiť prakticky, tak aby využili všetky ľudské zmysly. Jednotlivé ročníky sa venovali týmto témam:

1. ročník: „Aj zvieratá komunikujú“ – prváci sa stopovačkou – teda plnením hádaniek a získavaním písmen s názvom témy dňa, dostali na farmu. Počúvali zvuky zvierat, ktoré mali možnosť  vidieť, počuť, pohladkať, vziať na ruky...

2. ročník: „Zázračná tekutina“ – kolobeh vody, jej dôležitosť pre život rastlín a živočíchov i pre samotného človeka, sledovali v rámci svojej témy naši druháci.

3. ročník: „Slovensko plné záhad“ – tretiaci si z krás Slovenska vybrali záhady a pamätihodnosti nášho mesta – Spišská Nová Ves.

4. ročník: „Svet zvierat“ vo svojich projektoch skúmali štvrtáci. Prehĺbili si tak svoje vedomosti v prírodovednej oblasti.

Projektové vyučovanie je jednou z moderných metód vyučovania, ktoré na našej škole praktizujeme. Deti majú možnosť rozvíjať svoju osobnosť po každej stránke. Sú to metódy, ktoré napomáhajú k tímovej spolupráci, utužujú vzťahy v triede a zároveň poskytujú  zaujímavé učenie.  Žiaci v našej škole sú veľmi tvoriví a aktívne sa zapájajú do ponúkaných aktivít, z čoho, my – učitelia, máme radosť.  

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104