Krajské kolo - Dejepisná olympiáda

Dátum: 30.3.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.“

Marcus Tullius Cicero

História a znalosti dávnych udalostí sú neodmysliteľnou súčasťou všeobecného rozhľadu človeka. Mladí dejepisári mali možnosť overiť si svoje nadobudnuté vedomosti prostredníctvom postupovej predmetovej olympiády z dejepisu.  Našu školu ZŠ Lipová 13 reprezentovali  žiačky Alexandra Hadbavná a Bianca Čaplová, ktoré v okresnom kole získali v svojich kategóriách  1.a 2. miesto a postúpili do krajského kola. V každej kategórii si vedomosti overilo 22 súťažiacich. V silnej konkurencii sa umiestnili na krásnom 6. a 7. mieste a dosiahli najlepšie umiestnenie v rámci škôl nášho mesta. Dievčatá na súťaž pripravovala pani učiteľka Mgr. Ingrid Macková.

Pani učiteľke aj dievčatám srdečne blahoželáme.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104