Zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 15.3.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

Riaditeľstvo Základnej školy, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom detí narodených od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňoch  od 1. – 9. apríla 2021.

Zápis bude prebiehať elektronicky. Elektronická prihláška bude prístupná na stránke školy 1. apríla 2021.

Elektronickú prihlášku vyplní aj zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

Ak  zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže prísť  vyplniť prihlášku osobne (bez prítomnosti dieťaťa) do základnej školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.  Zákonný zástupca dieťaťa predkladá  rodný list dieťaťa, občiansky preukaz. V prípade vyplnenia prihlášky v základnej škole je potrebné dodržiavať  hygienicko-epidemiologické opatrenia – negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu, výnimku z testovania.

Školský obvod (ulice):

Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agatová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou

Ferčekovce – Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská, Trenčianska, Turčianska, Zemplínska, Trnavská, Tatranská

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104