Lipkoviny 2016/17 #3

Dátum: 1.5.2017

Mnohí ľudia si stále myslia, že za peniaze si môžu kúpiť všetko. Ktosi však povedal: „Za peniaze si môžeš kúpiť dom, ale nie domov. Posteľ, ale nie spánok. Jedlo, ale nie chuť. Lieky, ale nie zdravie. Knihy, ale nie múdrosť.“

Vedomosti sú na nezaplatenie a majú obrovskú výhodu oproti pe-niazom. Nikto vám ich nikdy nevezme. A aj vedomostiam môžete v budúcnosti vďačiť za to, kým sa stanete.

V Testovaní 9- 2017 - naši žiaci (19 žiakov z 9.A) v matematike dosiahli 61,8%-nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje o 5,4% viac, ako je celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku sme dosiahli 62,1%-nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje o 0,9% viac, ako je celoslovenský priemer.

Úspešnosť 100% dosiahol v matematike Adrián Novák. Dobré výsledky však dosiahli aj Eduard Michálek, Klaudia Jozefčáková, Lea Kollárová, Veronika Lorecjanová. V slovenskom jazyku sme nemali 100%-tného žiaka, ale pekné výsledky dosiahli Veronika Lorecja-nová, Adrián Novák, Daniela Orechovská a Eduard Michálek.

V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým, ktorí urobili našu školu krásnym a úspešným mies-tom na svete, do ktorého sa oplatí po prázdninách vrátiť. Pekné prázdniny všetkým!

Mgr. Zlatuša Habasová,
Vaša riaditeľka

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Lipkoviny 2016/17 #3 PDF 29,53 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104