Lipkoviny 2019/20 #1

Dátum: 2.9.2019

Milí čitatelia, skončilo sa dlhé obdobie prázdnin, dovoleniek a oddychu. Máme tu nový školský rok. 2 septembra sa to začalo každodenné vstávanie, učenie astretávanie sa s kamarátmi. Hoci sa skončilo ob-dobie voľna, zároveň sa začalo obdobie, keď sa rozbehla činnosť redakčnej rady. Už siedmy rok pre vás, našich čitateľov, prináša školský časopis Lipkoviny informácie o dianí v škole. Sedem rokov náš časopis neustále vylepšujeme. Pripravujeme pre vás zábavné aj reportážne rubriky. Opäť si na stránkach časopisu každý môže nájsť to svoje -niektorí kvíz, iní projekty, alebo žeby pohodárium a reportáže? Možno vás zaujalo všetko a tešíte sa aj na našich žolíkov, ktorých sme opäť pre vás pripravili, nakoľko si získali veľkú obľubu. V každom čísle na vás čaká jeden žolík. Žolík na zabudnutú pomôcku, na nevypracovanú domácu úlohu, zabudnutú žiacku knižku či pracovný zošit. Žolík je vždy označený menom žiaka čítajúceho Lipkoviny. Žolíka je možné použiť iba raz (doba platnosti je obmedzená), prípadne sa dá raz daro-vať -pričom sa na žolíka píše aj meno komu ho darujeme. Pri použití je potrebné žolíka odovzdať učiteľovi, ktorý na neho napíše meno a dátum pou-žitia. Platí pravidlo, že každý žiak si môže zakúpiť len jedno číslo školského časopisu. Žolík sa po použití stáva neplat-ným. Veríme, že si v Lip-kovinách nájdete to svoje a ich čítanie bu-de zábava pre celú rodinu!

Tamara Uhrínová,
šéfredaktorka

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Lipkoviny 2019/20 1 PDF 5,53 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104