Bezpečne na cestách

Dátum: 8.6.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Zdroj: TV Reduta

Dosť často zachytíme správu z médií o nejakej nešťastnej udalosti na cestách. Aby sme tomu čo najviac predchádzali, je potrebná prevencia, ktorá zohráva v tejto oblasti podstatnú úlohu. Projektový deň Bezpečne na cestách bol práve zameraný na informovanosť žiakov o dôležitosti správneho a bezpečného správania sa na cestách, chodníkoch a cyklistických chodníkoch. Veď mať aj správne poskladaný, nastavený a premastený bicykel nie je na škodu, o čom žiakov presvedčil p. Boris Šoltés z firmy Mebik. Pracovníci štátnej polície žiakov poinformovali o zásadách bezpečnosti na cestách, na mestskej polícii zase videli pracovisko, ktoré kamerami monitoruje celé mesto, vyskúšali si vysielačky, húkanie policajnej sirény a s dostatočným rešpektom  poobzerali  zbrane. Mládež zo Slovenského Červeného kríža predviedla, ako správne podať prvú pomoc, či už dospelému alebo dieťaťu, pri dopravnej alebo inej nehode.

Mladším žiakom sa veľmi rátalo to, že si mohli doniesť svoj vlastný bicykel alebo kolobežku a predviesť jazdu zručnosti, pri ktorej sa museli riadiť dopravnými značkami a predpismi.

V závere žiaci prvého stupňa spoločne odspievali pieseň Bezpečnosť na ceste, ktorú sa postupne učili v priebehu celého dňa. Tá im má pripomínať na čo majú myslieť skôr, ako vstúpia na vozovku.

Súčasťou projektového dňa bol aj pokus o slovenský rekord v najdlhšej kolóne autíčok.  Svojimi autíčkami prispeli aj deti z MŠ Lipovej a MŠ Brantia. V konečnom meraní sa nám  podarilo vytvoriť kolónu dlhú 188 metrov, na čo sme všetci patričné hrdí.

Veríme, že v najbližších dňoch nám rekord potvrdia a naša škola sa zapíše do SLOVENSKEJ KNIHY REKORDOV.

Za spoluprácu ďakujeme:

Mládež Slovenského Červeného kríža
Policajný zbor SR
Mestská polícia Spišská Nová Ves
Firma MEBIK
Peter Čaja – zapožičanie dronu
Trieda 9.A

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104