Hodnotiaca správa

Autor: ZŠ Lipová 13

Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Lipová ulica 13 v Spišskej Novej Vsi za školský rok 2019 / 2020

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Hodnotiaca správa Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 PDF 1,64 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104