Montessori okienko

Dátum: 2.11.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

MONTESSORI OBLASTI VZDELÁVANIA...

Montessori vníma rozvoj dieťaťa ako celok v jednotlivých oblastiach, ktorými sú: 

Praktický život
Dieťa sa učí starostlivosti o vlastnú osobu, svoje telo ale i o okolie a spoločnosť. Učí sa prehlbovať si sociálne vzťahy a prijať zodpovednosť v skupine.

Zmyslová výchova
Rozvíjaním zmyslov obohacujeme život dieťaťa o podnety, ktoré dávajú základ pre budúce diferencovanie a lepšiu orientáciu vo svete. Cvičeniami podporujeme u dieťaťa nielen vnímanie zraku a sluchu, ale i hmatu, čuchu a chuti.

Matematika
Matematický materiál učí deti rozlišovať seba od ostatného, vnímať dĺžku, šírku a výšku, vnímať dimenzie, porovnávať veľkosti a formy a experimentovať.

Jazyková výchova
V tejto oblasti sa dieťa rozvíja v reči, využívajú sa materiály k vyučovaniu písania a čítania.

Kozmická výchova
Oblasti kozmickej výchovy sú zahrnuté v prvouke, biológii, prírodopise, vlastivede, dejepise a neskôr i v rozvoji znalostí vo fyzike a chémii. Súčasťou tejto výchovy sú aj zručnosti v pohybovej, hudobnej a výtvarnej výchove. Integrácia oblastí a tém zahrnutých v kozmickej výchove pomáha dieťaťu pochopiť usporiadanie sveta, schopnosť vžiť sa a existovať v ňom, nájsť svoje miesto a naučiť sa zaobchádzať so sebou i s okolím. Dáva sa dôraz na historický aspekt. Poznatky a ich vývoj sú predstavené ako výsledok hľadania a poznávania predchádzajúcich generácií, deti tak chápu ich význam a ich vlastná činnosť v historickom kontexte im dáva zmysel.

Rodí sa počiatok malých vedcov a deti sa začínajú vo zvýšenej miere zaujímať o fungovanie celého vesmíru, o zákonitosti prírody. Montessori využíva všetko s čím sa dieťa vo svojom okolí stretáva, a to od spôsobu, akým vznikol svet, cez dinosaury, rôzne ďalšie zvieratá, ich obydlia, ľudské telo až po neživú prírodu, vesmír, kamene, mušle. Jednoducho čokoľvek, čo by dieťa mohlo motivovať k tomu, aby sa chcelo o svete dozvedieť viac. V  kozmickej výchove zohrávajú dôležitú úlohu knihy, pretože ani učitelia nevedia všetko, a keď je dieťa nejakou oblasťou zaujaté, dokáže absorbovať množstvo najrôznejších informácií. Tento fakt predstavuje aj príležitosť na spríjemnenie neobľúbeného učiva obľúbenou témou a na to, aby deti projektovou formou oboznámili svojich kamarátov s  predmetom svojho záujmu. /zdroj:internet/

Praktické ukážky oblastí v 1. a 2. ročníku si môžete pozrieť v prezentácií.....

J. Domiková, K. Hrušovská, J. Pechyová

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104