Naši učitelia využívajú prvky z "MONTESSORI"

Dátum: 15.9.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

 

Aj počas prázdnin sa naši učitelia pripravovali na školský rok, na deti, ktoré v septembri zasadnú do lavíc našej školy. V dňoch 27. 8. až 30. 8. 2021 sa zúčastnili kurzu s názvom „Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky“ organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Monte PLUS. 

Zakladateľkou Montessori pedagogiky je talianska lekárka Mária Montessori, ktorá ako prvá žena v Taliansku dostala lekársky diplom. Svoju pozornosť však namiesto medicíne venovala deťom, ich pozorovaniu a následnému podporovaniu ich rozvoja. Celý svoj život venovala výchove a vzdelávaniu detí a učiteľov i tvorbe špeciálnych pomôcok.

Aké sú základné princípy Montessori pedagogiky:                                                    /zdroj: internet/

Pripravené prostredie - pre dieťa je veľmi dôležité, ako vyzerá prostredie, ktoré ho obklopuje a ako sa správajú ľudia okolo neho. V komunikácii s dieťaťom preto montessori pedagogika uplatňuje „rešpektujúci prístup“. Svojim správaním a komunikáciou sa učiteľ snaží prispievať k tomu, aby malo dieťa pocit, že je v bezpečí, prijímané a obklopené láskou.

Ďalším typickým znakom montessori pedagogiky je sloboda, ktorá je však vždy spájaná so zodpovednosťou. Spočíva v slobodnej voľbe dieťaťa, čo bude robiť, kde to bude robiť, ako dlho to  bude robiť a či to bude robiť sám alebo s kamarátom. Sloboda je samozrejme „obmedzená“ bezpečnými hranicami podľa toho, aké voľné hranice dieťa dokáže zvládnuť.

Špecifické postavenie má  v montessori pedagogike práca s chybou.                                                                                

Chyba je ukazovateľom pre učiteľa, že niečo ešte treba precvičiť alebo nájsť iný spôsob. Neprehliadame ju, neupozorňujeme na ňu, no  pri najbližšej príležitosti ukážeme dieťaťu správny postup. Pozorovaním detí Mária Montessori zistila, že deti vedie k objavovaniu sveta a učeniu sa ich vnútorná motivácia, nie odmeny či pochvaly.

Deti v škole s montessori pedagogickým prístupom sa samozrejme učia aj gramatiku, aj aritmetiku, skúmajú prírodu, spoznávajú svet prostredníctvom histórie i geológie.  

„Kto niekedy uskutočnil niečo naozaj  veľké a úspešné, ten to nikdy neurobil ani pre odmenu, ani z obavy alebo strachu z trestu.“ 
/M. Montessori/

Úlohou montessori učiteľa je byť tým najlepším vzorom pre dieťa. Naučiť žiaka spoznať svoju hodnotu cez vlastnú prácu, aby dokázal rešpektovať seba, ostatných, svoje okolie a prírodu. Učiteľ by mal byť ten, ktorý prináša do svojho učenia nové podnety a prístupy. Prvky tohto podnetného kurzu sa budeme snažiť vniesť aj do našich vyučovacích hodín.                                

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104