KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Dátum: 10.9.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

Milí rodičia a milé deti,

máme pre Vás ponuku krúžkov. Deti podľa vlastného záujmu majú možnosť aj v tomto školskom roku pracovať v rôznych krúžkoch, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou ich osobnostného rastu, rozvoja talentu, estetického cítenia, logického myslenia, športového nadania. Srdečne Vás pozývame a predstavujeme Vám ponuku našej školy.

1. Mgr. Ján Prokopič Pohybová príprava 3. -4. ročník Pondelok a Štvrtok
2. Mgr. Mária Dirgová Prípravné pohybové cvičenia Utorok
3. PaedDr. Júlia Domiková Rytmicko - pohybový Streda
4. Mgr. Viera Starostová Dramatický Utorok
5. Mgr. Andrea Gromovská Gymnastický 1. -4. ročník Pondelok
6. PaedDr. Svetlana Rusnáková Mixáčik 3. ročník Streda
7. Mgr. Eva Kukoľová Príprava TESTOVANIE 5 Štvrtok
8. Mgr. Mariana Sisková Príprava TESTOVANIE 5 Štvrtok
9. Mgr. Jana Tekáčová Dejepis inak Utorok
10. Mgr. Oľga Bendová Matematika v malíčku Utorok
11. Mgr. Ingrid Macková Hravá angličtina Utorok
12. Mgr. Erika Petáková Príprava na TESTOVANIE 9 (SJL) Streda
13. RNDr. Martina Čaplová Príprava na TESTOVANIE 9 (MAT) Pondelok
14. Mgr. Katarína Majchrovičová Športový 5. -8. ročník Utorok
15. PaedDr. Alena Greňová Ekohliadka Streda
16. RNDr. Kamila Spustová Práca s informáciami Utorok
17. Mgr. Katarína Hrušovska Prípravné pohybové cvičenia Utorok
18. Mgr. Marta Šikolová Šikovníček Pondelok
19. Mgr. Bianka Tirpáková Gymnastický 1. -4. ročník Pondelok
20. Mgr. Jana Péchyová Z každého rožka troška Utorok

Deti na krúžok sa budú prihlasovať prostredníctvom zápisného lístka, ktorý dostanú od pani učiteľky.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104