Aj parky majú svoj sviatok

Dátum: 27.5.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

24. mája si Európsky deň národných a prírodných parkov pripomenuli žiaci 1. stupňa na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania.

Praktickými úlohami vo vyučovaní mali žiaci lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou na zachovanie našich národných a prírodných parkov a tiež celej našej planéty.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104