Organizácia vyučovania od 19. 4. – 23. 4. 2021

Dátum: 12.4.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

1. stupeň – za podmienok z minulého týždňa

2. stupeň:

  • 8. – 9. ročník – prezenčne – výučba v škole  podmienkou nástupu je  negatívny test 1 zákonného zástupcu, negatívny test samotného žiaka (výnimka z testovania)
  • 5. – 7. ročník – dištančne – ako doposiaľ (z domu)
    • alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania s podmienkou negatívneho testu zákonného zástupcu a negatívneho testu žiaka

Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Krátku informáciu poskytujeme rodičom žiakov 8. a 9. ročníka kvôli možnosti včasného objednania sa na testovanie pred nástupom žiakov do školy.

ŠJ - žiaci, ktorí chodievajú na obedy, budú automaticky nahlásení na stravu. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie, je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť (t. č. 0911 424 847).

Ranný filter: 19. 4. – 23. 4. 2021

Na základe vyhlásenia Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva  a RÚVZ.

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104