Organizácia vyučovania od 12. 4. do 16. 4. 2021

Dátum: 9.4.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

Vážení rodičia,

od 12. 4. 2021 prichádza k znovuzavedeniu prezenčnej formy výučby na 1. stupni (1. – 4. roč.), ako aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2. st. v skupinách 5+1.

PODMIENKOU NÁSTUPU ŽIAKA PODĽA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA:

  • 1. stupňa do školy je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

            čestné vyhlásenie rodiča

  • 2. stupňa (pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy. Negatívny test sa vyžaduje aj od ŽIAKA, ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

           čestné vyhlásenie rodiča a žiaka

ŠKD  bude po znovuotvorení školy fungovať v režime od 6:30 – do 16:30 hod. Žiaci, ktorí chodievajú na obedy, budú automaticky nahlásení na stravu. V prípade, že nemáte záujem o stravovanie, je potrebné dieťa zo stravy odhlásiť (t. č. 0911 424 847).

Ranný filter nástupu detí 12. 4. je zverejnený na webovej stránke našej školy (pod textom). 

V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov.

                              

Na základe vyhlásenia Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva  a RÚVZ.

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Čestné prehlásenie 1. stupeň PDF 259,78 kB
Čestné prehlásenie 2. stupeň PDF 263,30 kB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104